Powrót do listy

Prace serwisowe (moduł GUS) w dniu 23 marca 2023 r.

W dniu 23 marca 2023, w godzinach 20.00-21.00, wystąpią prace techniczne w module GUS systemu POL‑on.

W związku z tym, praca w module GUS w tym czasie będzie uniemożliwiona.

Pozostałe moduły systemu POL‑on będą funkcjonować.