Powrót do listy

Prace serwisowe

18.12.2023 r. między 9:30 a 19:00 możesz doświadczyć utrudnień w pracy w modułach Kierunki studiów i Studenci systemu POL‑on.