Powrót do listy

Prace konserwacyjne w module pracowników w dniu 2020-05-12

W dniu jutrzejszym planowane jest wdrożenie aktualizacji modułu pracowników.
W dniu 2020-05-12 moduł pracowników zostanie wyłączony o godzinie 8.00 i udostępniony ponownie o godzinie 10.00.