Powrót do listy

Pomoc materialna – Etap II

Informujemy, że w dniu 2013-02-05 został wprowadzone zmiany do modułu „Pomoc materialna” wynikające z realizacji drugiego etapu prac.

Wprowadzono szereg zmian do dotychczasowego sposobu działania modułu w zakresie:
        – Raportów analitycznych dotyczących przyznanej pomocy materialnej (dostępne dla pracowników MNiSW)
        – Zrzutu zestawień do formatów xls i pdf
        – Zwiększenia ergonomii interfejsu użytkownika
        – Dostosowań wynikających z aktów prawnych (Art. 183. ust. 1 pkt 2)
        – Zwiększenia kontroli poprawności danych (reguły walidacji)
        – Generowanie pism korespondencji seryjnej (dostępne dla pracowników MNiSW)