Powrót do listy

POL-on 2 – dodanie dwóch ważnych aktualizacji w module pracowników

W ostatnim tygodniu zostały wdrożone w ramach modułu pracowników dwie dość ważne funkcjonalności.

Wdrożono funkcjonalność usuwania pracownika. Od teraz można usuwać błędnie zarejestrowanych pracowników w podmiotach.
Od teraz można usuwać każdego pracownika w podmiocie który nie ma wprowadzonego żadnego oświadczenia (ani oświadczenia o reprezentacji dyscyplin ani oświadczenia N).
Jeśli takie oświadczenia są to należy w pierwszej kolejności należy przeprowadzić proces usuwania oświadczeń przy udziale MNiSW a następnie usunąć takiego pracownika.

Drugą funkcjonalnością jest możliwość oznaczania podstawowego miejsca pracy także w instytutach badawczych, PAN i Międzynarodowych instytutach naukowych.
Założenia przy tym są takie same jak w przypadku uczelni a więc pracownik musi mieć pełny etat na danym stanowisku w danym podmiocie.
Może być oznaczone tylko jedno podstawowe miejsce pracy w podmiocie w danym czasie – niezależnie od typu podmiotu.