Powrót do listy

POL-on 2.0 – wspierane przeglądarki

Część trudności z procesem logowania w nowej aplikacji polon jest związana z wykorzystywanymi wersjami przeglądarek. W obszarze interfejsu użytkownika system POL‑on (podobnie jak JSA i inne rozwijane w OPI systemy) wykorzystuje najnowsze technologie do tworzenia aplikacji web. W związku z tym faktem zwracamy Państwa szczególną uwagę i rekomendujemy wykorzystywane przeglądarek zgodnych z listą dostępną na stronach naszej pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wspierane-przegladarki/