Powrót do listy

POL-on 2.0 Najbliższe plany

Szanowni Państwo,

dziękujemy za bardzo liczne przekazanie ankiet rekrutacyjnych EN-1 w tak krótkim czasie.

Po uruchomieniu nowej wersji systemu 30 września, skupiliśmy się na pomocy dla użytkowników w procesie migracji do konta centralnego oraz obsłudze plików migracji kierunków studiów dla uczelni. W przyszłym tygodniu opublikujemy komunikaty podsumowujące te działania.

Na początku tygodnia opublikujemy ostateczne specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD) wraz z pierwszymi propozycjami specyfikacji usług sieciowych (API).