Powrót do listy

Planowany termin udostępnienia sprawozdań z wykorzystania subwencji za rok 2019 w systemie POL-on 2.0

W terminie do 9 czerwca 2020 r. zostanie uruchomiony w systemie POL‑on 2.0 nowy moduł Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, w którym znajdą Państwo, jako pierwsze do złożenia, sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2019.

Aby pozycja Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych była widoczna w menu, wymagane jest posiadanie roli INST_FIN lub INST_FIN_PODGLAD.

Osoby posiadające jedną z wyżej wymienionych ról będą miały możliwość pobrania szablonu sprawozdania z systemu POL‑on. Pobranie szablonu powoduje zmianę statusu sprawozdania z „Gotowe do pobrania” na „Edycję”.

Tylko osoba posiadająca rolę INST_FIN będzie miała możliwość wgrania, uzupełnionego danymi, pliku sprawozdania, zatwierdzenia i wysłania do MNiSW.

Uwaga: Prosimy o korzystanie z szablonu sprawozdania udostępnionego w systemie POL‑on.

Odrębnym komunikatem poinformujemy Państwa o wdrożeniu sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019 na wersję produkcyjną systemu POL‑on 2.0.