Powrót do listy

Planowane zmiany w module Raporty

W dniach 2-6 listopada 2020 r. planowane jest przeniesienie raportu Niespójności: moduł studentów a moduł kierunków z obszarów Studenci (Wykaz studentów 2019/2020) oraz Kierunki (nowy POL‑on) do obszaru Jakość danych.

W związku z tym, dostęp do wygenerowanych do tej pory raportów nie będzie możliwy.

Ponowne wygenerowanie, a następnie pobranie raportu będzie możliwe w obszarze Jakość danych.