Powrót do listy

Oświadczenia o zgodności danych za 2020 rok

W dniu 27 stycznia 2021 r. planowane jest udostępnienie możliwości składania oświadczeń o zgodności danych za rok 2020.

Uczelnie składają za ten rok jedno całościowe oświadczenie, dotyczące:

 • wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu,
 • wykazu studentów,
 • wykazu osób ubiegających się o stopień doktora,
 • wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • repozytorium pisemnych prac dyplomowych,
 • bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
 • bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.

Instytucje naukowe składają za ten rok jedno całościowe oświadczenie, dotyczące:

 • wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu,
 • wykazu osób ubiegających się o stopień doktora,
 • wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
 • bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.

Oświadczenia, podobnie jak w zeszłym roku, składane są w starej wersji systemu POL‑on, w module Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym. Do pobrania i złożenia oświadczenia wymagana jest, odpowiednio, rola INST_REKTOR (dla uczelni) lub INST_NAUK_DYREKTOR (dla instytucji naukowych).

Oświadczenia należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.