Powrót do listy

Oświadczenia o dyscyplinie i o liczbie N wprowadzane po terminie lub zawierające błędy

Przypominamy, że wprowadzenie do systemu oświadczenia pracownika o dyscyplinie lub o liczbie N po upływie 30 dni od jego złożenia wymaga zgody MNiSW, podobnie korekta błędnie złożonego oświadczenia.

W tym celu podmiot musi wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą w tym kontekście. Pisma w tej sprawie lub w sprawie korekt oświadczeń należy przekazywać do MNiSW wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP.

Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu (w przypadku błędnych oświadczeń, zostaną one usunięte przez MNiSW). Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.