Powrót do listy

Odwołanie prac technicznych zaplanowanych na dziś w systemach POL-on, Inventorum, Nauka Polska

Na dzień dzisiejszym, w godz. 14.00-18:00, były zaplanowane prace techniczne w systemach POL‑on, Inventorum, Nauka Polska, z którymi miała się wiązać niedostępność ww. systemów.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych prace w dniu dzisiejszym zostały odwołane. Systemy będą więc dostępne. 

O kolejnym terminie prac technicznych poinformujemy w odrębnym komunikacie.