Powrót do listy

Odświeżenie wersji demo

W dniu 26.11.2019 zostanie poprawiona migracji stopni i tytułów naukowych w usłudze pracownicy naukowi na wersji demo. Może to spowodować przejściowe problemy z dostępnością tej usługi na tym środowisku.

W przyszłym tygodniu wersja demo zostanie odświeżona nowym stanem bazy produkcyjnej a usługa pracowników zostanie rozszerzona o kolejne elementy związane z procesem migracji (m.in. zgoda na dodatkowe zatrudnienie, pensum dydaktyczne). Jeżeli wszystkie procesy migracyjne oraz zgłoszone przez Państwa problemy oraz uwagi do interfejsu zostaną uwzględnione, przystąpimy do rozpoczęcia procedury migracyjnej serwisu do nowej architektury systemu, w której udostępnione zostaną nowe funkcjonalności zgodnie z poprzednim komunikatem.

Zachęcamy do zgłaszania uwag do modułu poprzez system zgłoszeń.