Powrót do listy

Odświeżenie walidacji w module Projekty naukowe

W dniu 25.01.2022 r. zostało uruchomione odświeżenie walidacji na rekordach projektów naukowych.

W ramach walidacji sprawdzana jest:

  • unikalność podmiotów realizujących projekt,
  • poprawność zarejestrowanych danych kierownika projektu powiązanego z pracownikiem,
  • poprawność przyporządkowania kierownika powiązanego z pracownikiem do podmiotu realizującego projekt.

Dane niespełniające warunku zostaną oznaczone jako błędne.

Uprzejmie prosimy o weryfikację wprowadzonych danych i dokonanie korekty w oznaczonych rekordach.