Powrót do listy

Odblokowanie do edycji Danych finansowych instytucji

Decyzją ministerstwa moduł Dane finansowe został całkowicie odblokowany do edycji z dniem 26.05.2021 r.

W szczególności dotyczy to zakresu Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz Źródła finansowania inwestycji i wynik finansowy.

 

Dane w ww. zakresie będzie można edytować i uzupełniać do dnia 31 lipca 2021 r.

Po tym terminie dane ponownie zostaną zablokowane do edycji.