Powrót do listy

Obecne kierunki studiów a wymagania nowej ustawy

Szanowni Państwo,

w systemie POL‑on odnotowano operacje, które wskazują na próbę dostosowania obecnych kierunków studiów do wymagań nowej ustawy, czyli przypisanie do nowych dyscyplin naukowych, jak również operacje polegające na przeniesieniu uprawnień do prowadzania studiów na określonych kierunkach z podstawowych jednostek organizacyjnych na poziom uczelni.

Wprowadzenie tego typu modyfikacji w systemie POL‑on jest nieuprawnione i będzie miało istotny wpływ na procesy raportowania danych dla potrzeb statystyki publicznej (GUS), algorytmu podziału dotacji oraz obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Biorąc pod uwagę trwający okres przejściowy przeznaczony na implementację wielu przepisów ustawy, informujemy, że zgodnie z art. 219 ust. 3 ustawy wprowadzającej Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on zostanie dostosowany do przepisów nowej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Uczelnie będą miały kolejne 6 miesięcy na wprowadzenie danych do nowego Systemu (art. 219 ust. 6). Zgodnie z art. 219 ust. 4 do dnia 1 października 2019 r. dane do systemu POL‑on wprowadza się na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z art. 214 ustawy wprowadzającej, uczelnie mają obowiązek przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do nowych dyscyplin naukowych i artystycznych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1998), tym niemniej możliwość odzwierciedlenia realizacji tego obowiązku w systemie POL‑on nastąpi po 1 października 2019 r.

Aktualizacja informacji o kierunkach w systemie POL‑on