Powrót do listy

Nowy rodzaj raportu: Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0

W dniu 10 sierpnia 2020 r. w module Raporty został udostępniony nowy raport: „Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL‑on 2.0”.
Raport jest dostępny w obszarze Administracja i umożliwia zweryfikowanie, jakie role w systemie POL‑on posiadają użytkownicy w ramach instytucji.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL‑on: „Obszar Administracja – Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL‑on 2.0”.