Powrót do listy

Nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie

W dniu dzisiejszym nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie.
Tym samym system POL‑on 2 został wzbogacony o kolejną dużą funkcjonalność.
Powyższy moduł dostępny jest w ramach tych samych uprawnień których używał stary moduł doktorantów.
Nowy moduł dostępny jest pod opcją menu o nazwie „Osoby ubiegające się o stopień doktora”

Stary moduł doktorantów jest dalej dostępny w ramach starego systemu i na bazie tych samych kolekcji uprawnień.