Powrót do listy

Nowe usługi API REST

W związku z dynamicznie rozwijającymi się mechanizmami integracji systemów elektronicznych w globalnym środowisku naukowym i potrzebami związanymi z unifikacją tejże komunikacji, system POL‑on został wzbogacony o funkcjonalności pozwalające spełnić powyższe potrzeby. Rozwijany katalog usług programistycznych w technologii REST rozszerzony został o:

  • Dostępne publicznie (bez autoryzacji) usługi pobierania danych o instytucjach;
  • Dodanie nowego identyfikatora zewnętrznego osobie z systemu (w katalogu Person). W zakresie standardów identyfikacyjnych w systemie POL‑on planowane jest zapewnienie zgodności ze standardem ORCID w zakresie unikalnej identyfikacji pracowników naukowych (więcej o standardzie ORCID można się dowiedzieć wchodząc na stronę https://orcid.org/). Perspektywy rozwoju dalszych etapów integracji zakładają możliwość równoległego użycia tego identyfikatora oraz staosowanych przez nas unikalnych identyfikatorów systemowych (UID). 

Dokumentacja usług związanych z identyfikacją obiektów znajduje się w lokalizacji: polon.nauka.gov.pl/api-rest/