Powrót do listy

Nowe role z możliwością odczytu danych dla audytorów systemu POL-on

Szanowni Państwo,

na potrzeby audytu danych systemu POL‑on wprowadziliśmy możliwość dostępu do kluczowych rejestrów systemu w trybie do odczytu (readonly). Operacja nadawania ról dostępna jest dla administratorów w Państwa jednostkach.

Lista ról podglądowych:

 • INST_PR_WS_PODGLAD – Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych o studentach i pomocy materialnej
 • INST_PR_PODGLAD – Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych rejestru pracowników
 • INST_NAUK_PR_PODGLAD – Pracownik jednostki naukowej z dostępem do podglądu danych rejestru pracowników
 • INST_KIERUNKI_PODGLAD – Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych kierunków studiów
 • INST_PR_SPR_PODGLAD – Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych ankiet i sprawozdań
 • INST_FIN_PODGLAD – Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych finansowych uczelni
 • INST_NIER_PODGLAD – Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych ewidencji nieruchomości
 • INST_INFR_PODGLAD – Pracownik instytucji z dostępem do podglądu ewidencji infrastruktury
 • INST_INWESTYCJE_PODGLAD – Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych dotyczących inwestycji w budynki i infrastrukturę
 • INST_PR_DR_DR_HAB_PODGLAD – Pracownik jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych z dostępem do podglądu danych zawiadomień o nadanych stopniach naukowych
 • INST_LAB_PODGLAD – Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych laboratoriów badawczych i aparatury
 • INST_KONFERENCJE_PODGLAD – Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych konferencji naukowych
 • INST_NAGRODY_PODGLAD – Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych nagród i wyróżnień
 • INST_PATENTY_PODGLAD – Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych patentów, wdrożeń i efektów praktycznych
 • INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD – Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych projektów naukowych
 • INST_BIB_PODGLAD – Pracownik jednostki-biblioteki z dostępem do podglądu danych biblioteki