Powrót do listy

Nowe rodzaje raportów

W module Raporty udostępnione zostały nowe raporty:

  • Raport „Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020”,
  • Raport „Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2019” (służące do weryfikacji danych w sprawozdaniu GUS S-11),
  • Raport niespójności pomiędzy modułem Studentów (Wykaz studentów 2019/2020, dostępny w POL‑onie 1) i modułem Kierunków (dostępnym w nowym POL‑onie),
  • Raport „Studia na kierunku”,
  • Raport „Uruchomienia studiów na kierunku”.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania  zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL‑on.