Powrót do listy

Nowe rodzaje raportów – „Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych” i „Raport dla audytorów – część 2″

W module Raporty zostały udostępnione nowe typy raportów:

  • „Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych”.
    Możliwość jego generowania i pobierania posiadają użytkownicy z rolą INST_KIERUNKI_ADM lub INST_KIERUNKI_PODGLAD na uczelni.
  • „Raport dla audytorów – część 2″ – obejmujący dane dotyczące oświadczeń pracowników oraz zgód na dodatkowe zatrudnienie pracowników.
    Możliwość jego generowania i pobierania posiadają użytkownicy posiadający przynajmniej jedną z następujących ról: INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD.