Powrót do listy

Nowe raporty w module Raporty

W module Raporty udostępnione zostały nowe raporty:

Osiągnięcia artystyczne w podmiocie

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień:

 • INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR_PODLGAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI

Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie tytułu profesora

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień:

 • MIN_DR_DRHAB
 • RDN_PRZEWODNICZACY
 • RDN_DR_DRHAB + MIN_DANE_RESTRYKCYJNE

Osiągnięcia artystyczne w podmiocie – zakres rozszerzony

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień:

 • INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR_PODLGAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE + INST_PR_DOKTORANCI

Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień:

 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE
 • INST_DR_DRHAB
 • MIN_DR_DRHAB

Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień:

 • INST_DR_DRHAB
 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE
 • MIN_DR_DRHAB

Studenci pozostający w procedurze skreślenia

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień:

 • INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD

UWAGA! Stan danych wykazu studentów na dzień: dziś – 1 dzień (tj. dzień wczorajszy)