Powrót do listy

Nowe funkcjonalności w module Szkoły doktorskie

W dniu 23 czerwca 2020 r. w module Szkoły doktorskie udostępniliśmy następujące funkcjonalności:
• Wskazanie podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie w ramach konkretnego programu kształcenia. Aby dodać podmiot współprowadzący do programu, który już jest zarejestrowany w POL‑onie, należy skorzystać z operacji „Koryguj program kształcenia”.
Rejestracja danych adresowych szkoły doktorskiej. Jest to możliwe w zakładce „Dane adresowe” po kliknięciu w przycisk „Koryguj”.