Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci

Wdrożyliśmy nową wersję modułu Studenci. W nowej wersji modułu wyświetlimy informację o studentach, którzy nie posiadają rejestracji na kolejny semestr (Reguła POL_2724). Dodatkowo system oznaczy studentów, którzy mają nieprawidłową wartość znacznika czy realizuje kształcenia na studiach wspólnych (Reguła POL_4161). W obu przypadkach system wyświetli informację o konieczności weryfikacji danych.