Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0

27.10.2022 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0.

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu:

  • Zmiana kontroli danych – tymczasowe wyłączenie blokady edycji studiów po wprowadzeniu daty obrony lub daty skreślenia. Odblokowanie edycji dotyczy studiów, które były kontynuowane lub zostały rozpoczęte po 1 października 2019 roku. Ograniczenie edycji zostanie przywrócone w dniu 01.03.2023. Po przywróceniu blokady edycji, każda zmiana danych po wprowadzeniu daty obrony lub skreślenia wymagać będzie zgody MEiN. Zmiana dotyczy reguł: POL_3565, POL_3566, POL_3567, POL_3568, POL_3569, POL_3570.
  • Poprawa wydajności importu plików XML.
  • Poprawa działania mechanizmu liczenia semestrów na potrzeby kontroli świadczeń (reguła POL_3800).
  • Poprawa kontroli danych – kontrola danych wykonywana jest tylko na studiach, które są modyfikowane. Dane, które nie są zmieniane, nadal mogą być weryfikowane przez walidacje miękkie.
  • Dodanie nowej funkcji – korekta uruchomienia studiów, która umożliwi usunięcie pomyłek w przypadku przypisania studiów do złej nazwy kierunku, profilu lub języka filologii/kształcenia. Funkcja umożliwia korektę uruchomienia tylko w ramach tego samego kierunku.
  • Dodanie nowej funkcji – możliwość odfiltrowania wykazu do studentów, którzy realizują kształcenia na kierunku prowadzonym przez wybraną filię uczelni.
  • Dodanie nowej funkcji – usługa w REST API, która umożliwia uzyskanie listy identyfikatorów studentów, dla których wykonano modyfikację danych w określonym przedziale czasu.