Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0

7.02.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0. (1.54.0)

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu:

Zmiana walidacji:

  • Umożliwienie edycji studiów i semestrów mimo już zapisanego duplikatu danych w systemie.
  • Wykluczenie z reguły POL_3393 znacznika w procedurze skreślenia – można zmieniać znacznik wraz z informacją o obronie/skreśleniu.