Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0

23.02.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0. (1.53.1)

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu:
Poprawa reguł walidacji:

 • POL_3190 – umożliwienie edycji studiów studenta, w którego przypadku została już wprowadzona osoba z takimi samymi danymi osobowymi a dane zostały wprowadzone przed migracją do Systemu POL‑on 2.0.
 • POL_3359 – reguła będzie sprawdzana przy wprowadzaniu daty obrony, skreślenia
 • POL_2794 – podanie kodu uruchomienia dla studiów przypisanych jest wymagane

Zmiana walidacji:

 • POL_3951 – nie można wielokrotnie rejestrować tej samej osoby – dodano nową walidację
 • POL_2720 – nie można otrzymywać świadczenia dłużej niż 5 miesięcy w roku akademickim, jeżeli kształcenie trwa semestr – wyłączono walidację
 • POL_3683 – Świadczenia przysługują na studiach drugiego stopnia nie dłużej niż 7 semestrów – przekroczony okres przysługiwania świadczenia – zmiana daty granicznej kontroli na 01.10.2022
 • POL_3800 – Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia nie dłużej niż 9 semestrów – przekroczony okres przysługiwania świadczenia – zmiana daty granicznej kontroli na 01.10.2022
 • POL_3797 – Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 lub 14 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta – zmiana daty granicznej kontroli na 01.10.2022
 • POL_3795 – Świadczenia przysługują na jednolitych studiach magisterskich nie dłużej niż 12 semestrów, jeżeli trwają one krócej niż 11 semestrów oraz nie dłużej niż 14 semestrów, jeżeli trwają one 11 lub 12 semestrów – przekroczony okres przysługiwania świadczenia – zmiana daty granicznej kontroli na 01.10.2022
 • Nie można zarejestrować studiów w uczelni, które rozpoczęły się przed datą przeniesienia kierunku do tej uczelni

Nowa funkcjonalność:

 • Obsługa przeniesienia kierunków studiów do nowej uczelni – rozwiązanie tymczasowe
 • Usuwanie semestrów sprzed 01.10.2019 (jedynie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody MEiN)
 • Usuwanie świadczeń zarejestrowanych w miesiącach przed 01.10.2019 (jedynie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody MEiN)
 • Dodanie informacji o studiach międzywydziałowych/międzyobszarowych przy zmianie uruchomienia
 • Zapewnienie dostępu do danych uczelni przekształconych i kierunków przeniesionych

Pozostałe zmiany:

 • Możliwość edycji świadczeń na wielu latach akademickich jednocześnie
 • Data skreślenia → Dodanie tooltipu informacyjnego