Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0

25.01.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0 (1.52.1).

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu:

Poprawa reguł walidacji:

  • POL_3343 – kontrola sprawdza czy data podstawy zwolnienia z opłat cudzoziemca nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiów
  • POL_3161 – reguła blokuje semestry po dacie skreślenia
  • POL_3354 – poprawa działania znacznika w procedurze skreślenia w odniesieniu do daty skreślenia. Rok sprawozdawczy to bieżący rok kalendarzowy. Jeżeli rejestrowana jest data ukończenia studiów i wypada ona w danym roku kalendarzowym, system analizuje listę zarejestrowanych semestrów. W przypadku, gdy ostatni semestr studiów wypada w tym samym roku kalendarzowym (np. lato 2020/2021, zima 2021/2022), niemożliwa jest rejestracja daty ukończenia w tym samym roku kalendarzowym przy jednoczesnym zaznaczeniu, iż student pozostaje w procedurze skreślenia
  • POL_3682, POL_2721 – kontrola liczby zapomóg bierze pod uwagę świadczenia od roku akademickiego 2021/2022 tj. wypłacone od października 2021
  • POL_3797 – kontrola nie liczyła semestrów II stopnia po obronie na studiach I stopnia

Zmiana walidacji:

  • POL_2722 – Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – wykluczenie stypendium dla osób niepełnosprawnych