Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0

17.01.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0 (1.51.0). Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu objęły:

 • Wykaz:
  • Poprawienie sortowania po polskich znakach
 • Poprawę reguł walidacji:
  • POL_3393 – kontrola nadmiarowo uwzględniała datę 01.10.2019
  • POL_3304 – reguła nie będzie uruchamiana podczas usuwania semestrów
  • POL_3155 – kontrola sprawdza poprawność tylko w ramach dodawanych studiów
  • POL_3686 – kontrola sprawdza poprawność tylko w ramach modyfikowanego semestru
  • POL_2754 – kontrola sprawdza poprawność tylko w ramach danej zmiany biznesowej, która jest korygowana
  • POL_3159 – doprecyzowanie komunikatu
  • POL_2769 – walidacja dopuści „/” w nazwisku
  • POL_3311 oraz POL_3354 – usunięto zakleszczanie się reguł
 • Zmianę walidacji:
  • Możliwość wprowadzenia daty skreślenia dla studentów, którzy mieli ostatni zaraportowany semestr letni 2013/2014, a nadal widnieli w systemie jako aktywni.
  • POL_2723 – Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia – wykluczenie stypendium dla osób niepełnosprawnych