Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0

03.01.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0 (1.50.1).

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu objęły:

 • Filtrowanie wykazu
  • aktywny na dzień
  • student cudzoziemiec na dzień
  • ogranicz do ostatniego semestru
 • Poprawę błędów w regułach:
  • POL_3549 – kontrola studiów rozpoczętych przed 1.10.2019 – reguła działa tylko dla studiów, które rozpoczęły się od 01.10.2019
  • POL_3310 – działanie walidatora zostało ograniczone do aktualnie modyfikowanych studiów
  • POL_2721 – komunikaty pojawiały się w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu była zapomoga na różnych kierunkach, ale nie była przekroczona dopuszczalna liczba zapomóg w roku akademickim
  • POL_3682 – komunikaty pojawiały się w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu była zapomoga na różnych kierunkach, ale nie była przekroczona dopuszczalna liczba zapomóg w roku akademickim
  • POL_3797 – błąd obliczania semestrów, nie pomijano semestrów po obronie
  • POL_3352 – błąd oznaczenia wartością „Tak”, gdy kierunek nie był oznaczony jako nauczycielski
 • Zmianę walidacji:
  • POL_3795 – zmiana przewiduje pomijanie w kontroli stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • POL_3683 – zmiana przewiduje pomijanie w kontroli stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • POL_3800 – zmiana przewiduje pomijanie w kontroli stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • POL_3797 – zmiana przewiduje pomijanie w kontroli stypendium dla osób niepełnosprawnych