Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 (1.56.0)

08.05.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0. (1.56.0)

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu:
Nowa funkcjonalność:

  • Przeniesienie studentów w związku z przekształceniem uczelni.

Zmiana walidacji:

  • POL_3366 – W trakcie trwania studiów musi obowiązywać przynajmniej jedna wersja danych osobowych → poprzednio twarda walidacja, obecnie zarówno twarda jak i miękka reguła,
  • POL_2756 – Wymagane jest podanie obywatelstwa studenta → poprzedni twarda walidacja, obecnie zarówno twarda jak i miękka reguła.

Poprawa błędów:

  • POL_3795 – Świadczenia przysługują na jednolitych studiach magisterskich nie dłużej niż 12 semestrów, jeżeli trwają one krócej niż 11 semestrów oraz nie dłużej niż 14 semestrów, jeżeli trwają one 11 lub 12 semestrów – przekroczony okres przysługiwania świadczenia → weryfikacja w ramach jednych studiów.

Pozostałe zmiany:

  • Zmiana etykiety „Zmień uruchomienie” na „Koryguj uruchomienie”,
  • Rozszerzenie nazwy jednostki prowadzącej o nazwę uczelni w przypadku gdy studia prowadzone są przez filię.