Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 (1.55.0)

28.03.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0. (1.55.0)

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu:
Wykaz:

  • Data skreślenia → Dodanie tooltipu informacyjnego
  • Poprawa błędu filtra cudzoziemiec
  • Poprawa błędu filtra świadczenia

Nowa funkcjonalność:

  • Zmiana uruchomienia pomiędzy kierunkami (po wcześniejszym zgłoszeniu do OPI PIB)
  • Usuwanie semestrów sprzed 1.10.2019 (po wcześniejszym zgłoszeniu do OPI PIB)
  • Usuwanie świadczeń sprzed 1.10.2019 (po wcześniejszym zgłoszeniu do OPI PIB)
  • Możliwość edycji świadczeń na wielu latach akademickich

Zmiana walidacji:

  • POL_3634 (Dopuszczalne wartości znacznika ,czy student realizuje kształcenie na studiach wspólnych dla studiów realizowanych bez przypisania do kierunku) – dodano miękką walidację dla reguły
  • POL_3393 (Po migracji danych do Systemu POL‑on 2.0 nie jest możliwa modyfikacja wybranych danych dotyczących okresu studiów sprzed 01.10.2019) – Wykluczenie z reguły pola „Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów”