Powrót do listy

Nowa wersja aplikacji ORPD na środowisku produkcyjnym

W dniu 12.08.2015 r. na środowisko produkcyjne ORPD zostanie wdrożona wersja 2.0.0 aplikacji ORPD, uwzględniająca nowy model danych dostosowany do aktualnie obowiązującego prawa oraz nowy format w jakim dane muszą być udostępniane przez Uczelniane Archiwa Prac Dyplomowych – zmiana z formatu "DSpace Intermediate Metadata Format" na format "ETD-MS v1.1: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations".

 

Dokumentacja techniczna opisująca te zmiany znajduje się w lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/polon/dokumentacja-masowego-importu-danych-orpd

 

Nowa wersja aplikacji zawiera również zmienione procesy importu (proces importu z wykorzystaniem interfejsu REST, proces pobierania danych z APD). Procesy zostały rozszerzone o aktualizację danych prac, o dane kierunku studiów.

 

Wszelkie pytania związane ze zmianami proszę przesyłać na adres:

mstefanczuk@opi.org.pl.