Powrót do listy

Nowa wersja aplikacji ORPD na środowisku DEMO

W dniu 29.07.2015 r. na środowisko ORPD-DEMO zostanie wdrożona nowa wersja aplikacji ORPD zawierająca nowy model danych, dostosowany do aktualnie obowiązującego prawa.

Wersja 2.0.0 xsd znajduje się w lokalizacji: https://polon.nauka.gov.pl/polon/dokumentacja-masowego-importu-danych-orpd

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag na adres: mstefanczuk@opi.org.pl do 30.07.2015 r.

W wersji produkcyjnej aplikacji zostaną wdrożone zmienione procesy importu (proces importu z wykorzystaniem interfejsu REST, proces pobierania danych z APD). Procesy zostaną rozszerzone o aktualizację danych prac, o dane kierunku studiów.