Powrót do listy

Nowa walidacja na termin wprowadzania informacji o udziałach w czasie pracy w oświadczeniu o reprezentacji dyscyplin pracownika

W dniu 21 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa terminowa walidacja na udziały w czasie pracy.

Walidacja ta działa identycznie, jak wcześniej wprowadzone walidacje terminowe na oświadczenia (o reprezentacji dyscyplin oraz o zaliczeniu do liczby N).

Nie można więc będzie wprowadzić lub zmienić informacji o udziale, jeśli data udziału będzie wcześniejsza niż 30 dni wstecz (liczone od dnia bieżącego).

W uzasadnionych przypadkach, prośbę o udzielenie zgody na korektę wsteczną należy kierować do MEiN za pośrednictwem platformy ePUAP (podobnie jak w przypadku analogicznych walidacji dla oświadczeń).