Powrót do listy

Nowa pomoc użytkownika systemu POL-on

W związku z nowelizacją ustaw i rozporządzeń (w tym przede wszystkim nowym rozporządzeniem w sprawie Systemu Informacji o Nauce – http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-czerwca-2015-r-w-sprawie-systemu-informacji-o-nauce.html) system POL‑on podlega radykalnym zmianom.

Dlatego też, postanowiliśmy przygotować dla Państwa nową wersję pomocy użytkownika. Jest ona dostępna pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/help i zawiera nie tylko instrukcje korzystania z systemu POL‑on, ale także wiele dodatkowych treści o charakterze merytorycznym, które mają ułatwić Państwu interpretację danych i obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

Aby ułatwić dostęp do treści, po lewej stronie umieszczony został Spis Treści, który widoczny jest przez cały czas korzystania z pomocy.

Główne elementy pomocy to:

  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania;
  • podręcznik użytkownika prezentujący w usystematyzowany sposób zakres poszczególnych modułów;
  • uporządkowana baza aktów prawnych, na podstawie których, funkcjonują poszczególne moduły systemu;
  • informacje o aktualnych zmianach dla każdego modułu;
  • szczegółową specyfikację danych wraz z opisem;
  • opis stosowanych reguł kontroli poprawności danych;
  • harmonogram bieżących prac projektowych;

Treści nowej pomocy nie są jeszcze kompletne – są na bieżąco uzupełniane i częściowo przenoszone z poprzedniej wersji. Trwa również przygotowanie przez pracowników MNiSW odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania merytoryczne.

Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji zmian poprzez system zgłoszeń systemu POL‑on.