Powrót do listy

Nowa funkcjonalność „Wdrożone systemy jakości” w module „Jednostki”

Informujemy, że w dniu 2012-12-17 została uruchomiona funkcjonalność: Wdrożone systemy jakości w module "Jednostki".

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w pomocy systemu POL‑on:
http://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/jednostki/wdrozonesystemyjakosci

Dostęp do funkcjonalności uzależniony jest od posiadanej w systemie roli:
      •   Zarządzanie wdrożonymi systemami jakości – INST_ADM, INST_NAUK_ADM
      •   Dostęp do zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek naukowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego – MIN_JEDNOSTKI
      •   Dostęp do zestawienia wdrożonych systemów jakości instytucji szkolnictwa wyższego – MIN_JEDNOSTKI_ADM
      •   Dostęp do zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek naukowych – MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM
      •   Dostęp do zestawienia wdrożonych systemów jakości –  INST_PR, INST_NAUK_PR