Powrót do listy

Niedostępności systemu POL-on w dniu 19 maja

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych w dniu 19 maja planowane są dwa okresy niedostępności systemu.

Pierwsze okienko techniczne – od godziny 10.00 do 11.00

Drugie okienko techniczne – od godziny 13.00 do 14.30

O zakończeniu prac poinformujemy stosownym komunikatem.