Powrót do listy

Niedostępność systemu POL-on w dniu 24 maja

W dniu 24 maja planowana jest dłuższa niedostępność całego systemu POL‑on (łącznie z systemem ORPD).

Niedostępność systemu potrwa przez cały dzień.

Wyłączenie systemu nastąpi o godzinie 8.30.

Ponowne udostępnienie systemu zakomunikujemy osobnym komunikatem.