Powrót do listy

Niedostępność systemów POL-on, Inventorum, Nauka Polska w dniu dzisiejszym

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, dziś od godz. 14.00 do godz. 18.00 systemy POL‑on, ORPPD, Inventorum, Nauka Polska, RAD-on będą niedostępne.