Powrót do listy

Niedostępność systemów POL-on, Inventorum, Nauka Polska, RAD-on w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych – kontynuacja prac

Z uwagi na konieczność dokończenia niezbędnych prac konserwacyjnych, dziś (2021-01-07) od godz. 16.00 do godz. 22.00 systemy POL‑on, ORPPD, Inventorum, Nauka Polska, RAD-on będą niedostępne.