Powrót do listy

Niedostępność systemów POL-on, Inventorum, Nauka Polska, RAD-on w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, dziś (2021-01-05) od godz. 16.00 do godz. 21.00 systemy POL‑on, ORPPD, Inventorum, Nauka Polska, RAD-on będą niedostępne.