Powrót do listy

Niedostępność modułu Pracownicy

W dniu 22 października 2020 r. planowane jest wyłączenie modułu Pracownicy. Przerwa jest związana z koniecznością przeliczeń modeli danych.

Moduł Pracownicy zostanie przywrócony do działania w dniu 23 października 2020 r. około południa.

Przerwa ta nie będzie mieć wpływu na działanie pozostałych modułów systemu POL‑on.