Powrót do listy

Niedostępność modułów Kierunki studiów i Studenci 22-23.12

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych w dniach 22-23.12 moduły Kierunki studiów i Studenci w POL‑on 2.0 mogą być niedostępne.