Powrót do listy

Nagrania i materiały z konferencji „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, 26-27.01.2021 r.

Na stronach Pomocy systemu POL‑on zostały udostępnione materiały oraz link do nagrań z konferencji „Wdrożenie systemu POL‑on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zorganizowanej przez MEiN. Konferencja odbyła się on-line w dniach 26-27 stycznia 2021 r. i obejmowała zagadnienia z obszaru aplikacji:

  • POL‑on,
  • PBN,
  • SEDN.

Ww. materiały dostępne są tutaj.