Powrót do listy

Możliwość wykreślenia błędnego wpisu o postępowaniu awansowym

W module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych została udostępniona możliwość wykreślenia błędnego wpisu o postępowaniu awansowym. Operacja ta jest dostępna w stosunku do postępowań, które mają status „w toku”. W rezultacie postępowanie zostaje oznaczone jako błędne, a jego status zmienia się na „wykreślone”. Postępowanie takie przechodzi w tryb do odczytu, nie ma możliwości edycji jego danych (przy postępowaniu widoczny jest symbol kłódki).

W razie pomyłki istnieje możliwość przywrócenia wykreślonego postępowania.