Powrót do listy

Modyfikacje w obsłudze trzeciego kryterium ewaluacyjnego – zwiększenie limitu znaków

W związku z nowelizacją rozporządzenia POL‑on, zostały zwiększone w systemie limity znaków dla następujących pól w opisach wpływu działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę:

  1. opisu bibliograficznego i streszczenia osiągnięć naukowych z 500 do 1500 dla każdej wersji językowej;
  2. opisu osiągnięć artystycznych z 600 do 1500 dla każdej wersji językowej;
  3. szczegółowej charakterystyki dowodów wpływu działalności naukowej z 500 do 1000 dla każdej wersji językowej.