Powrót do listy

Modyfikacja walidacji blokującej zmiany w obszarze oświadczeń o dyscyplinach i N

Uprzejmie informujemy, że z końcem czerwca 2022 r. zostanie zniesiona walidacja uniemożliwiająca wprowadzenie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N po upływie 30 dni od dnia złożenia danego oświadczenia.

Począwszy od lipca 2022 r. oświadczenia złożone w danym roku kalendarzowym będzie można edytować (i uzupełniać) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego (tj. do ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych w ubiegłym roku do POL‑on ze stanem faktycznym przez kierownika podmiotu).

Prosimy nie wysyłać wniosków do MEIN o udzielenie zgody na modyfikację oświadczenia.
Od lipca 2022 r. podmiot sam będzie mógł zmodyfikować oświadczenie, w związku z czym zgoda MEIN nie będzie potrzebna.

Uprzejmie informujemy, że uzupełnienie oświadczeń za rok poprzedni – po 31 stycznia roku następującego – nie będzie już możliwe.
Przypominamy o obowiązku systematycznego sprawozdawania danych i konieczności dokonania ich weryfikacji przed złożeniem oświadczenia o zgodności danych przez kierownika podmiotu.