Powrót do listy

Modyfikacja dotycząca studentów powtarzających kierunek studiów lub korzystających z urlopu dziekańskiego

Informujemy, że w dniu 2013-02-05 została wprowadzona do systemu poprawka odblokowująca Państwu możliwość raportowania danych o studentach na pierwszy semestr roku akademickiego 2012/2013. Zmiana dotyczy studentów powtarzających kierunek studiów lub korzystających z urlopu dziekańskiego.